Tham quan nhà máy

Vào tháng 6 năm 2011,Meckel chính thức được thành lập với tư cách là nhà sản xuất đèn không bóng tại tỉnh Giang Tây, đặt tại Khu phát triển công nghệ cao Nam Xương, có diện tích 3000m2, với hơn 50 nhân viên.Nhà máy được trang bị đầy đủ và công nghiệp hóa cao